giống bố mẹ

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về giống bố mẹ

Chúng ta giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?

06:53 10/08/2018

Mặc dù có lượng gene biến đổi bằng nhau từ bố và mẹ nhưng con người thừa hưởng nhiễm sắc thể (ADN) từ bố nhiều hơn.