giờ đóng cửa của bảo tàng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về giờ đóng cửa của bảo tàng

Bảo tàng Nhật Bản đóng cửa theo giờ ngủ của chủ nhân

08:35 09/07/2018

Trước cửa bảo tàng là tấm bảng ghi nơi này "mở cửa khi tôi thức và đóng khi tôi đi ngủ. Khi tôi chán, nó cũng sẽ đóng”.