giải cứu cô gái

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về giải cứu cô gái

Hơn một giờ giải cứu cô gái 'ngáo đá' la hét trên cây

15:39 10/07/2018

Cô gái 25 tuổi quăng xe, leo lên cây ở Nha Trang cố thủ hơn một giờ, buộc cảnh sát phải căng bạt đảm bảo an toàn trước khi giải cứu.