giá điện

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về giá điện

Victoria: “Mức giá điện cố định” sẽ giúp các hộ gia đình tiết kiệm hơn $500 một năm

11:57 14/03/2019

Các hộ gia đình ở Victoria sẽ có thể tiết kiệm hơn $500 một năm nhờ vào một “mức giá điện cố định” được đề xuất bởi chính quyền bang và đang chờ được phê duyệt bởi Quốc hội.