du lịch trung quốc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về du lịch trung quốc

Bức tường 10.000 viên gạch kín chữ viết bậy ở Trung Quốc

16:29 16/04/2018

Bức tường dài 100 m kín những dòng tin nhắn, chữ ký của du khách tới Thành Đô.