di dân đến Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về di dân đến Úc

Cơ hội vào thường trú nhân dành cho di dân tay nghề đến Vùng lãnh thổ Bắc Úc

09:32 11/01/2019

Trong vòng 5 năm tới, những di dân tay nghề thấp với khả năng tiếng Anh có hạn vẫn có cơ hội xin vào thường trú nhân sau khi sống và làm việc tại Vùng lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory) ít nhất là 3 năm.