danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư

Úc: NSW cập nhật danh sách Tay nghề Ưu tiên Định cư mới cho năm 2017-18

08:58 29/03/2018

Tiểu bang New South Wales vừa cập nhật danh sách Tay nghề ưu tiên (Priority Skilled Occupation) cho năm tài chính 2017-2018, dựa trên sự cố vấn của Bộ Kĩ nghệ NSW về nhu cầu của thị trường lao động tại tiểu bang này trong thời gian sắp tới.