đánh gãy răng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về đánh gãy răng

Nhắc để xe vào nơi quy định, nữ bác sĩ bị đánh gãy răng

20:42 12/06/2018

Thấy ôtô của người nhà bệnh nhân chắn cửa Khoa, bác sĩ bệnh viện huyện An Dương (Hải Phòng) nhắc liền bị xông vào đánh.