cứu hộ hang động

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về cứu hộ hang động

Chuyên gia hang động ở Việt Nam sang Tham Luang để học hỏi cách cứu hộ

08:45 08/07/2018

Theo ông Howard, dù hệ thống hang đang khai thác ở Quảng Bình ít xảy ra lũ lụt nặng nhưng các công ty tour vẫn phải cẩn trọng.