cua đỏ ở úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về cua đỏ ở úc

Giáng sinh, đến Úc và chứng kiến cuộc di cư có 1-0-2 của loài cua đỏ

08:41 07/12/2017

Vào mùa mưa, những đàn cua đỏ hàng triệu con ở đảo Christmas, Australia lại di cư ra biển để bắt đầu mùa sinh sản mới.