cô gái ngáo đá

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về cô gái ngáo đá

Hơn một giờ giải cứu cô gái 'ngáo đá' la hét trên cây

15:39 10/07/2018

Cô gái 25 tuổi quăng xe, leo lên cây ở Nha Trang cố thủ hơn một giờ, buộc cảnh sát phải căng bạt đảm bảo an toàn trước khi giải cứu.