Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Kỳ vọng không thành hiện thực của Kim Jong-un trong hội nghị với Trump

07:39 03/03/2019

Chủ tịch Kim Jong-un đã rất tin tưởng rằng Mỹ - Triều sẽ ký một tuyên bố chung, nhưng mọi việc diễn biến không như kế hoạch.