chính sách di trú

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về chính sách di trú

Úc: Định hướng về chính sách di trú của đảng Tự Do

08:41 20/05/2019

Vậy là hôm qua đảng Tự Do đã bảo vệ thành công vị trí lãnh đạo của mình tại Úc. Ông Scott Morrison tiếp tục là thủ tướng của Úc. Với sự thắng cử này thì các dự định thay đổi của chính sách di trú tiếp tục được thực hiện.