cầu vàng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về cầu vàng

Từ hiện tượng Cầu Vàng tới dấu ấn của du lịch Đà Nẵng

08:14 29/08/2018

Một tháng kể từ khi khánh thành, Cầu Vàng ở Bà Nà đã đưa địa danh Đà Nẵng trở thành trung tâm của truyền thông quốc tế về du lịch.