cần sa được sử dụng rộng rãi

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về cần sa được sử dụng rộng rãi

Nghị sĩ Úc đề xuất hợp pháp hóa cần sa để người dân được hút theo ý thích

08:54 14/05/2018

Một nhà lập pháp của đảng tự do đã phản đối quy định quá đáng của chính phủ khi đưa ra một dự luật cho phép người Úc hút c.ầ.n s.a theo ý thích.