cấm kỵ phong thủy

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về cấm kỵ phong thủy

Cửa sổ xuất hiện những cấm kỵ phong thủy này, gia chủ khó bề yên ổn

06:54 24/06/2019

Cửa sổ được xem là con mắt của một ngôi nhà. Theo nguyên lý hoạt động vạn vật, cửa sổ sạch sẽ và sáng sủa, đôi mắt của gia đình cũng sẽ luôn tinh tường.