bức tường bên đập Barossa

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về bức tường bên đập Barossa

Du lịch Úc: Bí mật về chiếc tường biết nói ở Adelaide

08:59 08/08/2018

Nếu đứng cạnh bức tường bên đập Barossa để trò chuyện, dù là thì thầm to hay nhỏ, người đứng ở phía kia vẫn có thể dễ dàng nghe thấy bất chấp khoảng cách xa, có khi lên tới 140 m.