bảo tàng nhật bản

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về bảo tàng nhật bản

Bảo tàng Nhật Bản đóng cửa theo giờ ngủ của chủ nhân

08:35 09/07/2018

Trước cửa bảo tàng là tấm bảng ghi nơi này "mở cửa khi tôi thức và đóng khi tôi đi ngủ. Khi tôi chán, nó cũng sẽ đóng”.