bảo lãnh vợ chồng sang Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về bảo lãnh vợ chồng sang Úc

Khi nộp hồ sơ bảo lãnh bạn đời tại Úc, cần lưu ý những điều gì?

08:56 28/08/2018

Theo đó, Bộ Di trú Úc không yêu cầu người bảo lãnh phải thỏa mãn yêu cầu nhất định nào về tài chính.