bảo lãnh tạm trú

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về bảo lãnh tạm trú

Số lượng thư mời xin visa thường trú tại Úc giảm mạnh trong tháng 4/2019

09:37 04/06/2019

Số lượng thư mời từ Bộ Nội vụ Úc đã giảm mạnh đối với những đương đơn hy vọng được nộp đơn xin visa thường trú tại Úc.