bằng tốt nghiệp

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về bằng tốt nghiệp

Không có bằng đại học cũng vào được Google, Apple

06:08 23/08/2018

15 công ty lớn ở Mỹ như Google, Apple, IBM... đều có các vị trí tuyển dụng dành cho những ứng viên không có bằng đại học.