Qui định đối với mặt hàng cà phê nhập khẩu vào Úc

Yến Khanh
13/06/2018 11:49
0

Qui định đối với mặt hàng cà phê nhập khẩu vào Úc

Mã HS 0901 – Cà phê để chế biến hoặc cho con người sử dụng

Newsvietuc -  Hạt cà phê rang – loại hạt không qua tiêu hóa của động vật

Related image

1. Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước.

2. Hàng hóa phải đảm bảo sạch sẽ và không lẫn các hạt, dầu, xác động vật, mảnh thực vật và các các vật liệu được xếp loại là có rủi ro an toàn sinh học trước khi tới Úc. Các vật liệu có rủi ro an toàn sinh học xem tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/arrival/treatments/biosecurity-risk-treatment-guide

3. Mỗi lô hàng phải được đóng gói sạch sẽ, sử dụng bao bì mới.

4. Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992, kể cả Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand.

Cảnh báo và Thông báo thông tin

Các nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tuân thủ các luật và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu có liên quan của Úc.

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước giám sát mối nguy cơ an toàn thực phẩm và sự phù hợp với Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm bằng phương tiện của Chương trình Kiểm Tra Thực phẩm. Thông tin thực phẩm được dẫn chiếu như thế nào trong chương trình này và phương pháp thử nghiệm nào được áp dụng đối với thực phẩm nhập khẩu có thể xem tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/inspection-scheme

Theo Chương trình này, thực phẩm có thể bị giữ lại để kiểm tra và thử nghiệm. Việc kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá trực quan và đánh giá trên nhãn và cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

5. Theo quy định về áp dụng các loại phí an toàn sinh học 2016 và Phần 2, Chương 9 của quy định an toàn sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ có thể được trả cho Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước. Danh sách chi tiết tất cả các loại phí được áp dụng có thể xem tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines

6. Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng, xin vui lòng tham khảo các trường hợp này tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000088555&elementVersionID=59

Cảnh báo và thông báo thông tin

Bao bì, kệ hàng hoặc các vật chèn lót bằng gỗ gắn với lô hàng có thể bị kiểm tra và xử lý tại cửa đến, trừ khi có bằng chứng đầy đủ về việc xử lý được Bộ Nông nghiệp chấp nhận.

Tất cả các tài liệu trình cho Bộ Nông nghiệp để hỗ trợ việc xác định mức độ rủi ro sinh học trong quá trình vận chuyển và đóng gói phải đáp ứng yêu cầu của các trường hợp phi hàng hoá.

 Hạt cà phê rang – các loại hạt khác

 Xem chi tiết tại địa chỉ sau:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/  

Related image

Các loại cà phê khác 

Xem chi tiết tại địa chỉ sau:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/

>>> Xem thêm: Đề xuất bổ sung quy định tuổi máy bay khi đăng ký quốc tịch Việt Nam

Nguồn: vietnamtradeoffice

Báo Úc

Tin nước Úc

Tin tức Úc

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận