Qui định đối với các loại hạt đã qua chế biến nhập khẩu vào Úc

Yến Khanh
22/08/2018 12:49
0

Qui định đối với các loại hạt đã qua chế biến nhập khẩu vào Úc

Mã HS 0801.31 – Loại hạt đã qua chế biến cho con người sử dụng

Newsvietuc - Các loại hạt chế biến được phép nhập khẩu vào Úc xem tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=113666&caseElementPk=529444

1. Các điều kiện nhập khẩu áp dụng đối với các hạt đã được đóng gói vì mục đích thương mại cho con người sử dụng. Các loại hạt đã chế biến sau đây được phép miễn xử lý bắt buộc:

Kết quả hình ảnh cho hạt qua chế biến

  • Được chuẩn bị ở quy mô thương mại, đã được luộc, nướng, rang hoặc chần vì mục đích thương mại; hoặc
  • Được chuẩn bị ở quy mô thương mại, được đựng trong các hộp thiếc nhỏ bịt kín được hút chân không hoặc kiểm soát không khí bên trong; hoặc
  • Được chuẩn bị ở quy mô thương mại và các sản phẩm thực phẩm đông lạnh có chứa thành phần là các hạt đã bóc vỏ.

Nếu nhập khẩu một trong 3 loại hạt trên thì lô hàng đó có thể được thông quan sau khi kiểm soát an toàn sinh học. Nếu loại hạt nhập khẩu không phải là một trong 3 loại trên thì các điều kiện nhập khẩu đối với loại hạt thô cho con người sử dụng sẽ được áp dụng. Quy định chi tiết xem tại địa chỉ:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000093131&elementVersionID=56

2. Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc.

3. Các hạt phải được chế biến. Để chứng minh việc đáp ứng được yêu cầu này thì các nhà nhập khẩu phải đưa ra được các giấy tờ sau, có kèm theo Tờ khai của nhà sản xuất, Hóa đơn thương mại hoặc danh sách đóng hàng:

  • Biên bản chứng minh lô hàng này phục vụ cho mục đích thương mại, chứa các hạt đã được luộc, nướng, rang hoặc chần; hoặc
  • Biên bản chứng minh lô hàng này phục vụ cho mục đích thương mại, được đựng trong các hộp thiếc nhỏ bịt kín được hút chân không hoặc kiểm soát không khí bên trong; hoặc
  • Biên bản chứng minh lô hàng này phục vụ cho mục đích thương mại và các sản phẩm thực phẩm đông lạnh có chứa thành phần là các hạt đã bóc vỏ.

4. Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992, kể cả Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand.

Kết quả hình ảnh cho Peanuts

Cảnh báo và Thông báo thông tin

Các nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tuân thủ các luật và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu có liên quan của Úc

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước giám sát mối nguy cơ an toàn thực phẩm và sự phù hợp với Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm thông qua Chương trình Kiểm tra Thực phẩm. Thông tin thực phẩm được dẫn chiếu như thế nào trong chương trình này và phương pháp thử nghiệm nào được áp dụng đối với thực phẩm nhập khẩu có thể xem tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/inspection-scheme

Theo Chương trình này, thực phẩm có thể bị giữ lại để kiểm tra và thử nghiệm. Việc kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá trực quan và đánh giá trên nhãn và cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

Hơn nữa, nếu thực phẩm mà được xác định có nguy cơ rủi ro an toàn thực phẩm cao hơn sẽ phải thực hiện thêm các thử nghiệm ở mức kiểm tra cao hơn. Chi tiết có thể xem tại đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices

5. Theo Luật phí An toàn Sinh học (Tổng quan) năm 2016 và Chương 9, phần 2 của Luật An toàn Sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc. Danh sách tất cả các lệ phí kiểm dịch và xuất khẩu có sẵn trên trang web của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ

http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines

6. Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng, xin vui lòng tham khảo các trường hợp này tại đây:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000088555&elementVersionID=59

Cảnh báo và thông báo thông tin

Bao bì, kệ hàng hoặc các vật chèn lót bằng gỗ gắn với lô hàng có thể bị kiểm tra và xử lý tại cửa khẩu đến, trừ khi có bằng chứng đầy đủ về việc xử lý được Bộ Nông nghiệp chấp nhận.

Tất cả các tài liệu trình cho Bộ Nông nghiệp để hỗ trợ việc xác định mức độ rủi ro sinh học trong quá trình vận chuyển và đóng gói phải đáp ứng yêu cầu của các trường hợp phi hàng hoá.

>>> Xem thêm: Qui định đối với mặt hàng cá (không thuộc họ cá Salmonidae) nhập khẩu vào Úc

Nguồn: vietnamtradeoffice

Báo Úc

Tin nước Úc

Tin tức Úc

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận