Một số đường link hữu ích cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc

Yến Khanh
07/02/2018 12:24
0

Một số đường link hữu ích cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc

Newsvietuc 

 1. Quy định chi tiết về tờ khai của nhà sản xuất

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=514249

 1. Quy định chi tiết về hóa đơn

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511658

Kết quả hình ảnh cho nhập khẩu thực phẩm

 1. Quy định chi tiết về vận đơn

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511648

 1. Quy định chi tiết về vận đơn hàng không

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511642

 1. Quy định chi tiết về danh sách chi tiết sản phẩm

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511657

 1. Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa thực phẩm.

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=514252

 1. Các cách đóng gói phù hợp

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=501667&caseElementPk=538998

Kết quả hình ảnh cho nhập khẩu thực phẩm

 1. Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04512

 1. Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

 1. Quy định về An toàn sinh học 2016

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx 

 1. Quy định áp dụng các loại phí về kiểm tra an toàn sinh học 2016

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00727

>>> Xem thêm: Các yêu cầu về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Úc (phần 1)

Nguồn: vietnamtradeoffice.net

Báo Úc

Tin nước Úc

Tin tức Úc

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận