Những quốc gia tốt và tệ nhất để kinh doanh

News Việt Úc
08/11/2015 11:27
0

24/7 Wall Street đưa ra những nước tốt nhất và tệ nhất để kinh doanh, dựa vào khoảng cách đến điểm thấp nhất, tổng thuế suất và thu nhập bình quân đầu người tại mỗi nước.

10. Anh (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 82,46 Mức thu nhập: 0,1% Tổng thuế suất: 32,0% Thu nhập bình quân đầu người: 42.690 USD

10. Anh (tốt nhất)

Điểm số khoảng cách: 82,46 Mức thu nhập: 0,1% Tổng thuế suất: 32% Thu nhập bình quân đầu người: 42.690 USD
9. Hàn Quốc (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 83,88 Mức thu nhập: 14,5% Tổng thuế suất: 33,2% Thu nhập bình quân đầu người: 27.090 USD.

9. Hàn Quốc (tốt nhất)

Điểm số khoảng cách: 83,88 Mức thu nhập: 14,5% Tổng thuế suất: 33,2% Thu nhập bình quân đầu người: 27.090 USD
8. Đan Mạch (tốt nhất) Điếm số khoảng cách: 84,40 Mức thu nhập: 0,2% Tổng thuế suất: 24,5% Thu nhập bình quân đầu người: 61.310 USD.

8. Đan Mạch (tốt nhất)

Điếm số khoảng cách: 84,4 Mức thu nhập: 0,2% Tổng thuế suất: 24,5% Thu nhập bình quân đầu người: 61.310 USD
7. New Zealand (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 86,79 Mức thu nhập: 0,3% Tổng thuế suất: 34,3% Thu nhập bình quân đầu người: 43.837 USD.

7. New Zealand (tốt nhất)

Điểm số khoảng cách: 86,79 Mức thu nhập: 0,3% Tổng thuế suất: 34,3% Thu nhập bình quân đầu người: 43.837 USD
6.	Singapore (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 87,34 Mức thu nhập: 0,6% Tổng thuế suất: 18,4% Thu nhập bình quân đầu người: 51.150 USD

6. Singapore (tốt nhất)

Điểm số khoảng cách: 87,34 Mức thu nhập: 0,6% Tổng thuế suất: 18,4% Thu nhập bình quân đầu người: 51.150 USD
5. Cộng hòa Trung Phi (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 36,26 Mức thu nhập: 204,0% Tổng thuế suất: 0,0% Thu nhập bình quân đầu người: 330 USD.

5. Cộng hòa Trung Phi (tệ nhất)

Điểm số khoảng cách: 36,26 Mức thu nhập: 204% Tổng thuế suất: 0% Thu nhập bình quân đầu người: 330 USD
4. Venezuela (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 35,51 Mức thu nhập: 88,7% Tổng thuế suất: 9,9% Thu nhập bình quân đầu người: 12.820 USD

4. Venezuela (tệ nhất)

Điểm số khoảng cách: 35,51 Mức thu nhập: 88,7% Tổng thuế suất: 9,9% Thu nhập bình quân đầu người: 12.820 USD
3.Nam Sudan (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 34,78 Mức thu nhập: 330,1% Tổng thuế suất: 6,9% Thu nhập bình quân đầu người: 960 USD.

3. Nam Sudan (tệ nhất)

Điểm số khoảng cách: 34,78 Mức thu nhập: 330,1% Tổng thuế suất: 6,9% Thu nhập bình quân đầu người: 960 USD
1.	Lybia (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 31,77 Mức thu nhập: 26,9% Tổng thuế suất: 22,0% Thu nhập bình quân đầu người: 7.920 USD

2. Lybia (tệ nhất)

Điểm số khoảng cách: 31,77 Mức thu nhập: 26,9% Tổng thuế suất: 22% Thu nhập bình quân đầu người: 7.920 USD
1.	Eritrea (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 27,61 Mức thu nhập: 38,1% Tổng thuế suất: 9,2% Thu nhập bình quân đầu người: 530 USD

1. Eritrea (tệ nhất)

Điểm số khoảng cách: 27,61 Mức thu nhập: 38,1% Tổng thuế suất: 9,2% Thu nhập bình quân đầu người: 530 USD
Theo Hải Nguyễn/News.zing.vn
News Việt Úc
0 điểm/0 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận