Cơn Ác Mộng Của Người Già trong Viện Dưỡng Lão tại Hoa Kỳ

Jessica N
26/11/2016 09:18
0

Ai cũng ao ước « ra đi » dễ dàng , nhưng mâu thuẩn là sợ chết hơi sớm ... hơn mình nghĩ . Mà chết hơi ... muộn thì đọc bài nầy sẽ biết thêm ... như vậy đó.

Ai cũng ao ước « ra đi » dễ dàng , nhưng mâu thuẩn là sợ chết hơi sớm ... hơn mình nghĩ . Mà chết hơi ... muộn thì đọc bài nầy sẽ biết thêm ... như vậy đó ! ! !

Thật vậy , « Viện Dưỡng Lão » hay « Nursing Home » từ lâu đã là cơn ác mộng của người già , người bệnh cũng như những người mất năng lực tự vệ . Hai chữ « Nursing Home » là hai từ đánh thốc vào tim tạo nên các cơn kinh hãi của các Cụ cao niên .

Trên trang mạng chuyên môn về Nursing Home , « Consumer affair Complaints & Review » nơi người dân có thể kiện cáo , phàn nàn về những vấn đề tắc trách , ngư