Thông tin cần thiết về văn phòng MARA ở Úc

News Việt Úc
31/10/2015 17:22
0

Văn Phòng MARA là cơ quan giám sát với nhiệm vụ bảo đảm chỉ có người đứng đắn và đàng hoàng mới được chấp thuận và được đăng bạ làm đại diện di trú và cũng điều tra các khiếu nại về đại diện di trú. Đây là văn phòng riêng biệt trực thuộc Bộ Di Trú và Quốc Tịch.

Chọn đại diện di trú

 • Tất cả đại diện di trú có đăng bạ đều có Số Đăng Bạ Đại Diện Di Trú (MARN) đặc biệt.
 • Quý vị có thể tra tìm MARN trên trang mạng của Văn Phòng MARA để kiểm tra xem một cá nhân có đăng bạ hay không.
 • Luật sư và đại diện giáo dục cần phải đăng bạ trước khi họ có thể giúp quý vị về di trú tại Úc.
 • Không một ai có thể bảo đảm quý vị sẽ được cấp thị thực – cho dù người đó là đại diện di trú có đăng bạ đi nữa.
 • Trừ khi được miễn trừ, bất cứ ai làm cố vấn di trú tại Úc mà không đăng bạ với Văn Phòng MARA là bất hợp pháp. Quý vị có thể tìm danh sách người được miễn trừ trong mẫu đơn (Form) 956 của Bộ Di Trú và Quốc Tịch.
[caption id="attachment_2646" align="aligncenter" width="420"]mara Quý vị có thể tra tìm MARN trên trang mạng của Văn Phòng MARA[/caption]  

Mẹo hay và gợi ý khi sử dụng đại diện di trú

Đại diện di trú của quý vị phải:
 • trao cho quý vị tài liệu Thông Tin về Giám Sát Ngành Cố Vấn Di Trú (Information on the Regulation of the Migration Advice Profession), sau khi họ đã đồng ý làm việc cho quý vị. Quý vị cũng có thể vào trang mạng của Văn Phòng MARA tải một bản về máy tính.
 • trao cho quý vị Tờ Tường Trình Dịch Vụ (Statement of Services), liệt kê các dịch vụ họ sẽ tính lệ phí với quý vị trước khi quý vị thanh toán.
 • trả lại bất cứ giấy tờ nào của quý vị trong vòng 7 ngày sau khi quý vị đòi lại.
 • lưu giữ tất cả giao dịch với quý vị và Bộ Di Trú và

Quốc Tịch về đơn xin của quý vị.

Quý vị nên:
 • giữ bản gốc các giấy tờ của mình chẳng hạn như hộ chiếu và giấy khai sinh. Đa số giấy tờ mà Bộ Di Trú và Quốc Tịch cần đều có thể là bản sao có công chứng xác nhận.
 • xác nhận tất cả vấn đề đã thảo luận và chỉ thị của quý vị với đại diện di trú bằng văn bản. Quý vị chịu trách nhiệm cho thông tin cung cấp cho Bộ Di Trú và Quốc Tịch – cho dù người khác điền mẫu đơn đi nữa.
 • hiểu các dịch vụ được bao gồm trong lệ phí của đại diện di trú. Quý vị có thể tìm danh sách lệ phí trung bình của đại diện di trú trên trang mạng của Văn Phòng MARA.
Truy cập: https://www.mara.gov.au/Consumer- Information/What-does-it-cost-to-use-an-Agent-/ default.aspx

Quan ngại về đại diện di trú

 • Liên lạc với Văn Phòng MARA nếu quý vị cần được hướng dẫn.
 • Việc khiếu nại với Văn Phòng MARA hoặc Bộ Di Trú và Quốc Tịch sẽ không ảnh hưởng tới kết quả của đơn xin thị thực của quý vị.
 • Người không đăng bạ mà giúp người khác về di trú tại Úc phải bị tố giác với Bộ Di Trú và Quốc Tịch qua số 1800 009 623.
 • Nếu không muốn tiếp tục sử dụng đại diện di trú nữa, quý vị hãy báo cho Bộ Di Trú và Quốc Tịch bằng cách điền chi tiết vào Phần B & C của mẫu đơn (Form) 956.

Thông tin khác

Văn phòng MARA www.mara.gov.au hoặc 1300 226 272. Muốn kiểm tra xem một cá nhân nào đó có đăng bạ hay không, hãy vào trang mạng www.mara.gov.au và nhắp lên: Department of Immigration and Citizenship www.immi.gov.au hoặc 131 881. Muốn biết thông tin bằng ngôn ngữ khác Tiếng Anh, xin gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch số 131 450. Annie Nguyen
News Việt Úc
0 điểm/0 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận