Những thay đổi cần biết về nộp hồ sơ visa cho người nhà cùng đi Úc

Hoàng Dung
24/11/2016 06:47
0

Những thay đổi trong định nghĩa thành viên gia đình (MoFU) từ ngày 19/11/2016, áp dụng đối với các tiểu loại visa thường trú (PR), vài tiểu loại visa tạm trú cũng bị ảnh hưởng.

Bộ Di trú thông báo những thay đổi trong visa cho các thành viên trong gia đình, theo đó siết chặt hơn định nghĩa thế nào là một thành viên trong một đơn vị gia đình.

Nhiều loại visa đến Úc hiện nay cho phép người nộp hồ sơ chính đem theo các thành viên trong gia đình và nộp hồ sơ cùng lúc, theo thỏa thuận Member of the Family Unit (thành viên trong một đơn vị gia đình – MoFU).

Định nghĩa này thay đổi. Hồ sơ xin visa nộp từ ngày 19/11/2016 trở đi, MoFU sẽ giới hạn chỉ còn là những thành viên trực tiếp trong gia đình.

Từ 19/11/2016 trở đi, một người được xem là thành viên trực tiếp của người nộp hồ sơ chính khi người đó là:

  1. Vợ/chồng hay người phối ngẫu 
  2. Con hay con riêng, và 
    a. chưa đến 18 tuổi, hay 
    b. đã 18 tuổi nhưng dưới 23 tuổi và lệ thuộc tài chánh vào người nộp hồ sơ chính hay người phối ngẫu của người đó, hay 
    c. đã 23 tuổi và phụ thuộc vào người nộp hồ sơ chính hay người phối ngẫu của người đó vì tình trạng tâm thần hay khuyết tật thể chất đến mức không thể tự kiếm sống 
  3. Cháu (nội/ngoại) hay cháu riêng, phụ thuộc vào cha mẹ của chúng, và cha mẹ của các trẻ em này là con của người nộp hồ sơ chính, thỏa điều kiện về Con được liệt kê trong mục số 2.

Con sẽ không được theo cha/mẹ nếu đính hôn chuẩn bị kết hôn, hay đang có vợ/chồng hay người phối ngẫu.

Theo Bộ Di Trú, những thay đổi liên quan đến định nghĩa thành viên trong một đơn vị gia đình như người phụ thuộc trong hồ sơ visa, để phù hợp hơn với chương trình hiện có cho công dân Úc hay thường trú nhân Úc muốn bảo lãnh các thành viên trong gia đình đến Úc.

Những thay đổi này áp dụng đối với các tiểu loại visa thường trú (PR) và vài tiểu loại visa tạm trú (TR), không áp dụng đối với visa cho người tị nạn, visa bảo vệ, và visa cho chương trình nhân đạo.

Thêm chi tiết, ghé thăm trang mạng của Bộ Di Trú: https://www.border.gov.au/

Theo SBS

Hoàng Dung
0 điểm/0 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận