Di trú Úc: Visa Bảo lãnh cha mẹ tạm thời - tiểu loại 870

Phan Anh Khang
08/04/2019 21:11
0
Báo Việt Úc - Sau bao ngày trông ngóng thì chính phủ cuối cùng đã chính thức ban hành luật liên quan đến visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời tiểu loại 870 (sau đây gọi là visa 870).
 
Thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2019.
 
Chỉ tiêu mới cho loại visa này là sẽ là 15,000 visa mỗi năm - cho phép cha mẹ của thường trú nhân và công dân Úc lưu trú tổng cộng 10 năm ở trong nước Úc.
 
Trong suốt thời gian visa có hiệu lực, người giữ visa 870 không cần phải rời khỏi Úc nhưng visa sẽ cho phép họ ra vào nước Úc nhiều lần.
 
Người từng giữ visa 870 có thể xin visa 870 lần thứ 2 nhưng họ phải rời khỏi Úc ít nhất 90 ngày trước khi có thể nộp hồ sơ thứ 2.
 
Tinh thần là người giữ visa 870 sẽ không được phép đi làm, trừ khi có thư cấp phép từ Bộ Nội vụ (phải xin ngoại lệ).
 
Chi phí hồ sơ gồm có:
 
01 - Lệ phí xin bảo lãnh: $420; và
02 - Lệ phí xin visa: $1000; và
03 - Lệ phí lần 2 trước khi visa được cấp.
 
Quy định về lệ phí lần 2: $4000 đối với visa 3 năm - hoặc $9000 đối với visa 5 năm.
 
--- Yêu cầu đối với người bảo lãnh:
 
Người bảo lãnh không được cùng một lúc bảo lãnh nhiều hơn 2 người.
 
Tổng thu nhập hộ gia đình của người bảo lãnh (ví dụ: tổng thu nhập hai vợ chồng) không dưới $83.454.80/năm tính theo năm gần nhất.
 
Người bảo lãnh không mắc nợ nước Úc (ví dụ: nợ thuế, truy thu từ Centrelink...)
 
Hồ sơ sẽ chia làm hai bước: hồ sơ xin bảo lãnh và hồ sơ xin visa. Hồ sơ xin visa 870 không được nộp trước khi hồ xin phải lãnh được chấp thuận.
 
--- Yêu cầu đối với cha mẹ:
 
Cha mẹ phải là cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, hoặc cha mẹ kế.
Người xin visa 870 phải chứng minh mình có đủ tài chính đi du lịch
 
Visa 870 không xét đến số con ở Úc và số con ở ngoài Úc như hồ sơ con cái lãnh cha mẹ thường yêu cầu. Visa này cũng không yêu cầu đóng tiền thế chấp như một số trường hợp của hồ sơ du lịch.
 
Tuy nhiên, người xin visa 870 phải đóng bảo hiểm y tế và duy trì bảo hiểm này trong suốt thời gian lưu trú.
 
Người xin visa 870 phải kê khai tiền án tiền sự nói chung và các án tích liên quan đến bạo hành gia đình nói riêng.
 
Người đang giữ visa 870 không được nộp các loại hồ sơ con cái bảo lãnh cha mẹ nói chung (bao gồm visa cha mẹ - cha mẹ diện đóng tiền - cha mẹ diện cao niên - cha mẹ diện cao niên đóng tiền).
 
Đối với người từng giữ visa 870, họ chỉ được nộp các loại visa cha mẹ sau khi visa 870 của họ đã hết hạn và người này đã rời khỏi nước Úc sau thời điểm hết hạn vủa visa 870 nói trên.

Trương Như Bảo
Đại diện Di trú số 1677990
Hội viên viện Di trú Úc châu
Phan Anh Khang
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận